Klaus Christ
·Deutsch
 Español

Ausstellung

Teià / Barcelona

30. Oct. - 16. Mar. 2016
Informationen


Video

Symposium

Sculpture meets expressive dance
Klaus Christ and artist friends, Pau Aran Gimeno (E. Pina Bausch)


April 2017

Neue Infos

zu den KursenFind us on Facebook